Praktiske gjøremål

I første omgang må dere ta kontakt med et begravelsesbyrå og de kan hjelpe med alle praktiske gjøremål.

I utgangspunktet kan iMi Begravelsesbyrå ta seg av alle praktiske gjøremål som er nødvendig i forhold til begravelsen, om dere (pårørende) ønsker det. Noen pårørende ønsker å gjøre en del selv, og da avtaler dere i konferansen hvem som gjør hva.

 

Under finner dere en liste praktiske gjøremål som begravelsebyrået kan gjøre eller hjelpe med.

 • Annonse(r)
 • Melding til kirkeverge
 • Melding til prest
 • Melding til organist
 • Skaffe solist(er)
 • Skaffe forsangere
 • Melding til skifterett
 • Melding til lensmann
 • Bestille blomster
 • Bestille ny gravstein/navnetilføyelse på eksisterende gravstein
 • Skaffe lokaler til minnemøte
 • Legge avdøde i kiste og transportere den til kirke/gravsted
 • Melding til fagforening
 • Pynte i kirken/seremonilokalet
 • Syning/båreandakt
 • Trykke sanghefter
 • Fotografere i seremonien og lage minnebok
 • Søke om gravferdsstønad

Dere må etter hvert ordne med:

  • Foreta skifte (skifteretten kan gi veiledning) innen seks måneder
 • Si opp abonnementer, strøm o.l

 

Dere trenger ikke gjøre noe før møte med begravelsesbyrå, men dere kan gjerne tenke på f.eks:

 • HVOR skal seremonien foregå kirker og gravlunder i Haugesund (her kan begravelsesbyrå veilede om dere er usikker)
 • NÅR ønsker de at seremonien skal være?
 • Skal det være kirkelig, humanistisk eller livssynsnøytral seremoni? (Forskjellen forklares her.)
 • Hvilke salmer skal synges (forslag finnes her), men dere får også en liste med forslag når dere kommer til konferanse.
 • Dersom dere ønsker det kan dere sende inn ønsker til oss før konferansen via dette skjemaet.
 • Hvis ikke alle pårørende skal være med i samtalen, så kan dere via iMi sin nettsider ta ut kiste, urne, instrumentalmusikk, solosang, blomster og gravstein.

 

Vi ser ofte at de pårørende har vært innom våre nettsider og kikket før de kommer til konferanse. Det er ikke nødvendig, men er en god måte å forberede seg dersom dere ønsker det.