Begravelse nyheter og informasjon

Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser

Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 28. november 2018 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 26. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679). I forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) gjøres følgende endring:  § 19 annet ledd første ogRead more about Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser[…]

Skattkjær Skiferindustri

Skattkjær Skiferindustri

historie startet i 1967, og i denne videoen kan du bli bedre kjent med både Einar og hans bedrift i Skåredalen. Familiebedriften teller nå 7 ansatte, og leverer gravstein, skifer og benkeplater med mer.