Begravelse nyheter og informasjon

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad

Satsene er endret fra 1. januar 2019. Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 990 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.Read more about Gravferdsstønad[…]

Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser

Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 28. november 2018 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 26. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679). I forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) gjøres følgende endring:  § 19 annet ledd første ogRead more about Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser[…]